Prancūzijos vyskupai paskelbė naujas katechezės gaires
 
 

(KAI) Lapkričio 7 d. Prancūzijos vyskupų konferencijos plenarinio susirinkimo metu buvo paskelbtos naujos katechezės gairės. Šį dokumentą prancūzų vyskupais rengė šešis metus. Naujosiomis gairėmis siekiama pritaikyti „katechezę visiems ir visais gyvenimo tarsniais“. Gairių parengimas buvo sudėtingas, mat norėta vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems skirtą katechezę pritaikyti prie besikeičiančių visuomenės gyvenimo sąlygų. Viena vertus, reikia mokyti pamatinių tikėjimo tiesų visų amžiaus tarpsnių žmones, kilusius iš nereligingos aplinkos ir neturinčius jokių religinių pagrindų. Kita vertus, būtina įtvirtinti ir praplėsti katalikiškose šeimose išauklėtų asmenų katechezės supratimą. Prancūzijos episkopato Katechezės komisijos pirmininko vyskupo Christophe’ o Dufouro interviu dienraštyje La Croix tvirtinimu, „vyskupai yra įsitikinę, kad reikia lygiagrečiai atsiliepti į abu poreikius“. Pasak jo, kiekvienam vyskupui netrukus teks sudaryti originalų, savo vyskupijai skirtą katechetinį planą. Pokyčiai numatomi šiomis kryptimis: atskiriant katechezės sąvoką nuo mokyklinio amžiaus vaikų religijos pamokų; išplečiant katechezės sąvoką suaugusiems (pvz., rengiantis santuokai arba krikštijant vaikus); taip pat pasitelkiant technologijas (internetą, DVD, radiją). Prancūzų vyskupai taip pat pabrėžia nepamainomą parapijos bendruomenės vaidmenį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezėje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt