Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus
 
 

(KAP, KAI) Lapkričio 4 d. popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje meldėsi už per praėjusius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. Vatikane šiomis Mišiomis buvo užbaigtas Visų Šventųjų ir Vėlinių minėjimas. Popiežius išvardijo visus per pastaruosius 12 mėnesių mirusius kardinulus: Leo Scheffczyk, Pio Taofinu’u, Raul Francisco Primatesta, Angel Suquia Goicoechea, Johannes Willebrands, Louis Albert Vachon, Dino Monduzzi ir Mario Francesco Pompedda. Šventasis Tėvas citavo Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, maldą ir reiškė tikėjimą, kad visų vyskupų vardai „įrašyti danguje“ (Jn 17, 24).Eucharistijoje melsdamasis už mirusių hierarchų sielas, popiežius prašė, kad jiems būtų leista būti su Kristumi ir regėti jo šlovę. Pavesdamas Dievo gailestingumui mirusių kardinolų ir vyskupų sielas, popiežius prašė, kad juos malda užtartų visi pažinoję juos gyvenime ir vertinę jų krikščioniškąsias vertybes.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt