Popiežius akcentuoja būtinybę solidarizuotis su vargšais
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI išreiškė savo artumą vargstantiems žmonėms. Jis ypač minėjo vargšus bei egoistinių interesų aukas. „Įsijausdami į jų kančias, patikime juos visus Dievui, galinčiam viską pakreipti į gera“, – sakė jis per šv. Mišias Naujųjų metų išvakarėse Šv. Petro katedroje.

Popiežius pabrėžtinai padėko už pastarųjų mėnesių ekumenines pastangas. Siekdami „pagilinti tiesos dialogą visus pakrikštytuosius vienijančioje meilėje“, Romoje, jo žodžiais, apsilankė daug kitų Bažnyčių bei bažnytinių bendrijų atstovų. Sykiu savo „nuoširdžią ir brolišką pagarbą“ Katalikų Bažnyčiai išreiškė nemažai nekrikščioniškųjų religijų sekėjų. Tokie kontaktai, taip pat pokalbiai apie esmines vertybes su geros valios žmonėmis vykstą „visos žmonijos labui“.

Baigdamas popiežius palietė šeimos temą, kuri 2005 metais buvo Romos vyskupijos pastoracinės programos šerdis. Benediktas XVI atkreipė dėmesį į savo paties kalbą vyskupijos susitikime birželio mėnesį, kur pabrėžė santuoka grįstos šeimos reikšmę Bažnyčiai ir visuomenei. Popiežius sakė tikįs, kad Bažnyčios pastangos padės „autentiškai atnaujinti krikščionišką šeimą“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt