Pristatytas sveikinimas pasaulio musulmonams pasibaigus Ramadanui
 
 

(KAP, KAI) Spalio 20 d. Vatikane paskelbtas sveikinimas pasaulio musulmonams Ramadaną užbaigiančios Id-al-Fitr šventės proga. Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Paulis Poupard’as spaudos konferencijoje pristatydamas sveikinimą sakė, kad krikščionys ir musulmonai yra pirmieji kviečiami kovoti su prievarta ir terorizmu. Įsipareigojant taikiai ir teisingai spręsti pasaulio problemas, svarbu pasitikėti religijomis ir jų dvasiniais vadovais. Pasak sveikinimo žinios, pasauliui reikia vieniems kitus gerbiančių krikščionių ir musulmonų. Todėl tose srityse, kur bendradarbiauti įmanoma, religijos turi veikti drauge. Tikroji Dievo meilė neatskiriama nuo artimo meilės. Pasak sveikinimo žinios, besibaigiantis musulmonų pasninko mėnuo atkreipia dėmesį į maldą, leidžia jautriau suvokti kitų poreikius, ypač kenčiančiųjų vargą.

Kardinolas Paulis Poupard’as pabrėžė, kad krikščionių ir musulmonų tarpusavio supratimas dar pagilintinas. Abi religijos gali prisidėti stiprindamos taiką tarp tautų. Tai atitinka visų tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių troškimą.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos sekretorius arkivyskupas Pier Luigi Celata akcentavo kvietimą, kad krikščionys ir musulmonai tarpusavyje bendradarbiautų. Pasak arkivyskupo, tai ypač svarbu atsižvelgiant į Vakaruose paplitusį abejingumą bei kritiką religijos atžvilgiu.

Sveikinimo žodis ramadano pabaigos proga buvo išplatintas dvidešimčia kalbų. Jis išsiuntinėtas vyskupams ir atsakingiesiems tarpreliginio dialogo asmenims, kad jie savo ruožtu perduotų sveikinimą musulmoniškųjų bendruomenių atstovams. Vatikane tradicija skelbti sveikinimo žodį Id-al-Fitr šventės proga prasidėjo 1967 m. Pasak arkivyskupo Celata, daugelis musulmoniškųjų bendruomenių atstovų taip pat atsiunčia sveikinimus Kalėdų ar Velykų proga.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos ekspertas mons. Khaledas Akashehas pabrėžė spalio 12 d. paskelbto 38 islamo teologų ir didžiųjų muftijų atviro laiško popiežiui svarbą. Pasak mons. Akasheho, islamo intelektualai, priėmę popiežiaus Benedikto XVI paaiškinimą apie Regensburgo kalbos prasmę, pasirinko dialogo kelią.

Spalio 22 d. per Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI pasveikino pasaulio musulmonus Ramadano pabaigos proga. Drauge jis išreiškė susirūpinimą dėl nesiliaujančio smurto Irake.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt