Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį politikoje
 
 

(KAP, KAI) Spalio 19 d. popiežius Benediktas XVI lankėsi Veronoje, kur spalio 16–20 d. vyko IV nacionalinis Katalikų Bažnyčios kongresas. Tokie kongresai kas dešimtį metų vyksta viename iš didžiųjų Italijos miestų. Šventasis Tėvas kongreso dalyviams pasakė programinę kalbą, po to stadione vadovavo Eucharistijos šventimui, kur dalyvavo apie 100 tūkst. tikinčiųjų.

Savo kalboje Šventasis Tėvas ragino pasauliečius katalikus įsitraukti į politinę veiklą. Jis sakė: „Politinio veikimo uždavinys kurti teisingą visuomenės tvarką tenka ne Bažnyčiai, kaip tokiai, bet tikintiesiems pasauliečiams, veikiantiems savo, kaip piliečių, atsakomybe“. Pasak popiežiaus, pasauliečiams dera ryžtingai vykdyti šią užduotį „tikėjimo dvasia ir pagal Bažnyčios mokymą“. Benediktas XVI kongreso delegatus įspėjo, kad ritasi „nauja laicizmo banga“, kai individuali laisvė pateikiama kaip pamatinė teisė, kuriai pavaldžios visos kitos teisės. Tokiu būdu Dievas išskiriamas iš viešojo gyvenimo ir kultūros srities. Pasak popiežiaus, į etiką taip pat žvelgiama pro „utilitarizmo bei reliatyvizmo“ prizmę, atmetant bet kokį moralinį principą, kuris pats savaime yra teisėtas ir įpareigojantis. Šventasis Tėvas perspėjo dėl žmogaus esmei priešingų politinių bei teisinių sprendimų, o ypač kritikavo teisinį de facto sąjungų pripažinimą.

Benediktas XVI ragino atverti žmogaus racionalumą „didiesiems tiesos ir gėrio klausimams“, siejant teologiją, filosofiją ir gamtos mokslus. Jis ragino gerbti kiekvienos iš šių sričių savarankiškumą bei metodus, tačiau taip pat suvokti jų vidinę vienovę. Popiežius pabrėžė pamatinę ugdymo svarbą. Ugdymas turi apimti visą žmogų – jo protą, gebėjimą būti laisvam ir mylėti. Kalbėdamas apie ugdymą Benediktas XVI pabrėžė katalikiškųjų mokyklų vertę. Jis taip pat kalbėjo apie rūpinimąsi silpniausiaisiais kaip krikščioniškąjį liudijimą. Popiežius ragino karitatyvines organizacijas išlaikyti krikščioniškąjį pobūdį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt