Popiežiaus katechezė apie apaštalą Judą
 
 

(KAP) Spalio 18 d. bendrosios audiencijos metu apaštalų temai skirtame katechezių cikle popiežius kalbėjo apie Judą Iskarijotą. Pasak popiežiaus, kyla klausimas, kodėl Jėzus pasirinko šį žmogų apaštalu ir kodėl apdovanojo jį pasitikėjimu. Dar slaptingesnis yra Judo amžinojo likimo klausimas. Benediktas XVI priminė, jog svarstant šiuos klausimus niekam nedera užimti „gailestingo ir teisingo“ Dievo vietą ir jo vardu daryti nuosprendį.

Popiežius sakė, kad Judo išdavystė aiškinama keleriopai. Daugelio įsitikinimu, Judas veikė skatinamas pinigų godumo. Kiti iškelia „mesijinį“ motyvą: pasak to požiūrio, Judą nuvylė tai, kad Jėzus nesiekė šalies išlaisvinimo politinėmis bei karinėmis priemonėmis. Evangelistai pagrindžia Judo žingsnį tuo, kad jis pasidavė blogiui. Pasak popiežiaus, Jėzaus pakvietimas į mokinių gretas neprievartauja valios, taip pat neapsaugo nuo gundymų. Reikia kaskart iš naujo stoti Jėzaus pusėn ir perimti jo požiūrį. Benediktas XVI sakė, kad Jėzus gerbia laisvę ir laukia, kada bus pasirengta atgailai bei susitaikinimui. Niekad nevalia abejoti Dievo gailestingumu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt