Benediktas XVI paskelbė keturis naujus šventuosius
 
 

(KAP, KAI) Spalio 15 d. Romoje, Šv. Petro aikštėje, buvo paskelbti keturi nauji šventieji: meksikietis vyskupas Rafaelis Guizaras Valencia (1878–1938), italas kunigas ir vienuolijos įkūrėjas Filippo Smaldone (1848–1923), italė vienuolijos įkūrėja Rosa Venerini (1656–1728) ir prancūzų - amerikiečių vienuolijos įkūrėja Theodore Guerin (1798–1856). Kanonizacijos iškilmėms vadovavęs popiežius Benediktas XVI sakė, kad šventieji sekė „reikliu, bet pilnatvę dovanojančiu“ Evangelijos keliu. Šventasis Tėvas ragino ypač jaunuolius semtis drąsos iš jų pavyzdžio. Popiežius pabrėžė, kad dovanojimo ir tarnavimo logika vienintelė gali išgelbėti pasaulį.

Iš vienuolikos vaikų šeimos kilęs vyskupas Rafaelis Guizaras Valencia pradėjo savo kunigiškąją tarnybą sunkiomis Meksikos revoliucijos sąlygomis. Jis uoliai darbavosi „kaimo misijose“, suburdamas žmones armonika ir paties parašytu katekizmu, ypač daug dėmesio skyrė jaunimo darbui ir katalikiškajai spaudai. Sunkiausiais Bažnyčios persekiojimo metais (1922–1927) turėjo išvažiuoti iš Meksikos, vėliau pakartotinai buvo priverstas palikti savo vyskupiją. Į kanonizacijos iškilmes atvyko daug meksikiečių maldininkų. Buvo patvirtintas šventojo užtarimu įvykęs stebuklas jo vyskupijos sostinėje Verakruz mieste. Jauni sutuoktiniai meldė jo užtarimo, ultragarsu ištyrus, kad įsčiose nešiojamas kūdikis turi fizinę negalę. Gimus visiškai sveikam kūdikiui, gydytojai patvirtino išgydymo antgamtiškumą.

Šventasis kun. Filippo Smaldone Pietų Italijos Lecce mieste darbavosi socialinėje ir karitatyvinėje srityje, ypač daug nuveikė kurčiųjų labui. Jis įkūrė specialų institutą kurtiesiems ir sukūrė mokymo metodiką kurtiesiems nuo gimimo. Tūkstančiai kurčiųjų atvyko į kun. Filippo Smaldone kanonizaciją. Šv. Petro aikštėje dalyvavusiems kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pamaldos buvo perteikiamos gestų kalba ekranuose.

Šventoji Rosa Venerini drauge su bendražygėmis Italijos miestuose įkūrė 40 mokyklų, po pradinių nesėkmių jos veikla sulaukė popiežiaus Klemenso XI pripažinimo.

Iš Bretanijos kilusi vienuolė Theodore Guerin įkūrė JAV vienuoliją, drauge su kitomis seserimis Indianos ir Ilinojaus valstijose įsteigė mokyklų ir našlaičių namų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt