Vatikanas paskelbė popiežiaus kalbą Regensburge su pastabomis
 
 

(KAP, KAI) Vatikano interneto svetainėje (www.vatican.va) paskelbta rugsėjo 12 d. Benedikto XVI kalba Regensburgo universitete su paties popiežiaus paaiškinimais. Komentare popiežius aiškiai atsiriboja nuo imperatoriaus Manuelio II citatų, pateiktų jo paskaitoje ir sukėlusių protestą islamo pasaulyje.

Regensburgo paskaitos tekste cituojami imperatoriaus Manuelio II žodžiai: „Parodyk, ką nauja atnešė Mahometas, ir atrasi tik bloga ir nežmoniška, kaip kad tai, jog jis savo skelbtą tikėjimą nurodė skleisti kalaviju“, po to sakoma, kad imperatorius „stebėtinai aštriai“ kreipiasi į savo pašnekovą musulmoną.

Pastabose popiežius Benediktas XVI aiškina šios paskaitos citatos prasmę: „Ši citata musulmonų pasaulyje, deja, buvo suvokta kaip mano asmeninės nuostatos išraiška ir todėl, suprantama, sukėlė pasipiktinimą“. Popiežius reiškia viltį, kad skaitytojai suvoks, jog „šis sakinys reiškia ne mano asmeninį požiūrį į Koraną, į kurį žvelgiu su šventa pagarba, derama didžios religijos šventajai knygai“. Pasak Benedikto XVI, šia citata jis norėjęs tik atskleisti esminį tikėjimo ir proto sąryšį: „Šiuo požiūriu aš pritariu Manueliui II, nesitapatindamas su jo polemika“.

Kitoje pastaboje popiežius paaiškina siekęs išryškinti mintį, jog neprotingas veikimas yra priešingas Dievui. Cituotas imperatoriaus pokalbis su Ankaros vyriausiuoju teisėju yra tarsi įvadas į šią temą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt