Vatikano valstybės sekretorius iškėlė diplomatijos reikšmę ugdant taiką
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 29 d. naujai pradėjęs eiti pareigas Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone pirmąkart susitiko su Vatikane akredituotais diplomatais. Kreipdamasis į diplomatinio korpuso narius, kardinolas T. Bertone iškėlė diplomatijos svarbą ugdant taiką pasaulyje. Pasak jo, žmonės tikisi, kad vyriausybių pasiuntiniai darbuosis siekdami tautų tarpusavio solidarumo, ypač solidarumo su vargstančiaisiais ir smurto aukomis. Vatikano valstybės sekretoriaus teigimu, svarbiausi diplomatijos uždaviniai – socialinio teisingumo ir žmogaus teisių gynimas, priešinimasis karui bei ginklavimuisi, saugumo politika, grindžiama politinių, ekonominių ir socialinių struktūrų stiprinimu. Vienu svarbiausių pasaulinės diplomatijos uždavinių jis laiko pastangas mažinti vargingųjų kraštų skolas. Pasak kardinolo, diplomatai turi rūpintis pagarba žmogaus laisvei bei orumui, puoselėti pamatines teises, ypač sąžinės ir religijos laisvę.

Vatikano diplomatijos vadovas išreiškė troškimą, kad visos pasaulio valstybės turėtų akredituotus atstovus prie Šventojo Sosto. Šiuo metu Vatikanas palaiko diplomatinius santykius su 175 valstybėmis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt