Seminaras apie evoliucijos teoriją Castelgandolfe
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 1–4 d. Castelgandolfe vyko uždaras seminaras apie tikėjimo ir evoliucijos teorijos santykį. Seminare dalyvavo popiežiaus „mokinių būrelis“, kurį sudaro 45 mokslininkai, buvę prof. Josepho Ratzingerio doktorantai. Trijų dienų seminarui pirmininkavo ir pagrindinį referatą paskelbė Austrijos mokslų akademijos pirmininkas, chemikas prof. Peteris Schusteris. Kiti referentai buvo filosofas Robertas Spaemanas iš Štutgarto ir jėzuitas iš Miuncheno T. Paulis Erbichas. Prof. Peteris Schusteris akcentavo, jog evoliucijos teorija yra suderinama su tikėjimu pasaulio sukūrimu. Pasak jo, gyvybės atsiradimas žemėje sietinas su sąlygų visuma, „siauru galimybių koridoriumi“, kuriame atrodo galima ir kūrimo idėja. Teologinę diskusiją pradėjo Vienos arkivyskupas kard. Christophas Schönbornas, paskelbęs referatą apie santykį tarp tikėjimo, proto ir mokslo. Kardinolo Schönborno pranešime, be kita ko, pagrindžiama, kodėl Bažnyčia kritiškai vertina tiek ideologizuotą evoliucionizmą, kai pagal Darwino teoriją dvasios, kultūros ar sąžinės kilmė traktuojama kaip atsitiktinumų žaismas, tiek kreacionizmą, kai pažodžiui laikomasi biblinio sukūrimo aprašymo. Kardinolas Schönbornas tęsė kardinolo Josepho Ratzingerio mintį, kurią pastarasis 1999 m. išdėstė pranešime Sorbonoje. Anuomet Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas teigė, kad evoliucijos teorija laikui bėgant tapo savotiška „pirmine filosofija“, grindžiančia iliuministinį pasaulio suvokimą.

Filosofo Roberto Spaemanno teigimu, seminaras buvo privataus pobūdžio, jame nesiekta evoliucijos teorijos klausimu parengti oficialių Bažnyčios tezių. Pasak jo, dalijantis nuomonėmis, vyravo kritinės pastabos darvinizmo atžvilgiu, tačiau popiežius taip pat susidomėjęs klausėsi prof. Schusterio argumentų, kuriais ginta tradicinė evoliucijos teorija. Pasak prof. Spaemanno, popiežius nėra kreacionizmo, t. y. pažodinės biblinio kūrimo pasakojimo sampratos, šalininkas. Jis pats vartoja evoliucijos sąvoką, tačiau sieja ją su žmogaus prisikėlimo tikslu.

Pasak kardinolo Schönborno, Castelgandolfe vykusio susitikimo diskusijos ir referatai lapkričio mėnesį bus paskelbti specialiame leidinyje vokiečių kalba.

Prof. Josepho Ratzingerio „mokinių būrelis“ reguliariai susitikinėja nuo 1979 m. Kiekvieno susitikimo metu diskutuojama teologijos bei filosofijos srities klausimais. 2005 m. susitikime svarstyti krikščionybės ir islamo santykiai.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt