Renovabis kongresas apie šeimos ateitį
 
 

Rugpjūčio 31–rugsėjo 2 d. Freisinge vyko 10-asis tarptautinis Vokietijos katalikų solidarumo akcijos Renovabis kongresas tema „Gyvenimo būdas – šeima. Ateities problema Europai“. Kongrese dalyvavo apie 300 delegatų iš 24 šalių. Apžvalginiai pranešimai atskleidė šeimos krizės panašumus įvairią istorinę praeitį išgyvenusiose Europos šalyse.

Kongreso atidarymo kalbą pasakė Vokietijos vyskupų konferencijos Santuokos ir šeimos komisijos pirmininkas, Berlyno arkivyskupas Georgas Sterzynskis. Jis ragino nepasiduoti rezignacijos nuotaikoms, nes pasirodė, kad šeima ir santuoka sugebėjo išgyventi daugelį modernizacijos lūžių ir prisitaikyti kaip gyvenimo forma. Tačiau jis drauge pabrėžė, jog visuomenėje vykstantys pokyčiai dažnai turi neigiamų padarinių šeimai, todėl tiek visuomenei, tiek Bažnyčiai dera nuolat aiškinti šeimos svarbą. Vokietijos katalikiškųjų šeimų sąjungos pirmininkė Elisabeth Bussmann kalbėjo apie šeimą kaip „pamirštą visuomenės produktyvumo veiksnį“. Anot jos, ne valstybė turėtų nurodinėti, kaip šeimoms organizuoti savo gyvenimą ar auklėti vaikus, – savo poreikius turi pareikšti pačios šeimos.

Slovakijos europarlamentarė Anna Zaborska atkreipė dėmesį, kad visuomenėje ryškėja perskyra tarp šeimų ir bevaikių viengungių. Pasak jos, šioje srityje tampa vis sunkiau išlaikyti socialinę pusiausvyrą. Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė sakė, kad, vadovaujantis Katalikų Bažnyčios katekizmu, bet kurios valstybės politikos atspirties taškas turėtų būti šeimos prioritetas. Anot jos, valstybės parama šeimai neturėtų apsiriboti tiesioginėmis dotacijomis, būtina netiesioginiai skatinti pageidaujamą gyvenseną. Parlamentarė ragino ilgalaikėmis programomis keisti visuomenės nuostatas ir grąžinti tradicinės šeimos vertybę.

Podiumo diskusijoje Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pabrėžė, kad šeimos, ypač tėvai, savo pavyzdžiu privalėtų paliudyti sėkmingo šeimyninio gyvenimo galimybę. Kardinolas kongreso dalyviams kalbėjo apie dvigubą visuomenės vertybių nuniokojimo bangą, praūžusią tiek komunistinio režimo, tiek vartotojiškumo laisvės sąlygomis. Jis taip pat kritiškai komentavo šeimos politikos stoką Lietuvoje.

Šiaurės Reino Vestfalijos kartų ir šeimos ministras Arminas Laschet kalbėjo apie politikų pastangas siekti kartų integracijos vyraujant nepalankioms demografinėms tendencijoms. Antrosios kongreso dienos pagrindinė pranešėja Paderborno universiteto profesorė Elisabeth Juenemann apžvelgė kintantį šeimos narių socialinių vaidmenų suvokimą. Prelegentė ragino tinkamai atlyginti už šeimų atliekamą „nepamainomą socialinį darbą“. Ji taip pat iškėlė „interesų konfliktą“ tarp šeimos ir visuomenės, pavyzdžiui, derinant profesinį darbą ir tėvystės pareigas.

Renovabis direktorius t. Dietgeris Demuthas, apibendrindamas trijų dienų kongreso darbą, pabrėžė Bažnyčių vaidmenį ugdant žmonių gebėjimus ir sudarant prielaidas sėkmingam šeimos gyvenimui. Jis sakė, kad svarbu keisti šeimą bei vaikus supantį socialinį klimatą. Anot jo, politinės šeimos palaikymo priemonės yra ribotos. Taigi ypač svarbus laimingo šeimyninio gyvenimo liudijimas, o Bažnyčia turi padėti žmonėms suvokti vertybes ir vystymosi kryptis. Redemptoristas kun. D. Demuthas taip pat ragino teikti sielovadinę pagalbą išsiskyrusiesiems. Jis priminė kongreso svarstybų metu vyravusią mintį apie šeimos šiandienėje Europoje išgyvenamą krizę, o gal net lūžį: viena vertus, šeima visuomenėje sulaukia emocinės pagarbos bei palaikymo, kita vertus, visuomeninė sistema užkerta kelią stiprėjančiam troškimui gyventi šeimoje. Pasak t. Demutho, Renovabis remia Vidurio ir Rytų Europos žmones, kuriančius teisingą ir laisvą visuomenę, ir šiame procese parama šeimai atlieka esminį vaidmenį.

Kitų metų Renovabis kongreso tema – „Krikščionys ir jų vaidmuo valstybėje bei visuomenėje“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt