Popiežius įspėjo dėl „širdies kietumo“ pavojaus
 
 

Rugpjūčio 20 d. Castelgandolfe per Viešpaties angelo maldą popiežius įspėjo, kad pernelyg didelis pasinėrimas į kasdienos užsiėmimus kelia širdies sukietėjimo pavojų.

Šventasis Tėvas kalbėjo apie tos dienos liturgijoje minėtą Bažnyčios mokytoją šv. Bernardą Klervietį (1091–1153). Pasak popiežiaus, šis šventasis davė maldos ir darbo pusiausvyros pavyzdį. Jis citavo šv. Bernardo laišką popiežiui Eugenijui III, kuriame įspėjama neprapulti tarp užsiėmimų.

Benediktas XVI šventojo Bernardo pavyzdžiu ragino atkreipti dėmesį į „perdėtos veiklos pavojus“, tykančius įvairių luomų ir profesijų žmones. Šventasis Tėvas pakartojo šv. Bernardo laiške popiežiui Eugenijui III išsakytą mintį: „Gausybė užsiėmimų dažnai gali nuvesti į „širdies kietumą“, tai ne kas kita, kaip dvasios kančia, protingumo netekimas ir malonės išbarstymas“.

Benedikto XVI pasakymą, kad šis įspėjimas galioja visiems, taip pat Bažnyčios vadovams, gausiai susirinkę maldininkai palydėjo plojimais. Šventasis Tėvas taip pat atkreipė dėmesį į maldos pirmenybę. Pasak jo, šv. Bernardas mokėjo suderinti vienuolišką vienatvės troškimą, vienuolyno rimtį su sudėtingomis ir neatidėliotinomis užduotimis Bažnyčios tarnyboje. Šventajam Bernardui meilė buvo didžiausia dvasinio gyvenimo jėga.

Benediktas XVI taip pat priminė garsų šv. Bernardo patarimą leistis Marijos vedamiems tarsi kelrodės žvaigždės. Popiežius sakė: „Pažvelkite į tą žvaigždę, šaukitės Marijos. <…> Jos vedami nenuklysite, jos šaukdamiesi niekuomet neprarasite širdies“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt