Paminėtas Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Roger
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 16 d. bendrojoje audiencijoje popiežius Benediktas XVI paminėjo prieš metus nužudytą Taize bendruomenės įkūrėją ir priorą brolį Roger, pavadinęs jį „iškiliu krikščioniškojo tikėjimo ir ekumeninio dialogo liudytoju“. Pasak popiežiaus, brolis Roger ištisoms jaunuolių kartoms pateikė vertingą liudijimą. „Melskime Dievą, kad jo gyvenimo auka padėtų puoselėti taiką ir solidarumą visiems besisielojantiems žmonijos ateitimi“, – sakė popiežius.

Taize Susitaikinimo bažnyčioje tos pačios dienos vakare vyko Mišios, kuriomis paminėtas brolio Roger atminimas. Perpildytoje bažnyčioje buvo apie 6 tūkst. žmonių, daugiausia jaunimo iš 60 pasaulio šalių. Prieš pamaldas Taize broliai susirinko prie brolio Roger kapo ir giedojo. Liturgijai vadovavo Nantero vyskupas Gerardas Daucourtas. Susitaikinimo bažnyčioje buvo išstatyta brolio Roger ypač branginta koptiška ikona. Įvairiomis kalbomis skaityta Palaiminimų Evangelija.

Taize prioras brolis Aloisas kalbėjo apie beribį Dievo atlaidumą. Brolis Aloisas sakė: „Žemėje turi išaušti taika, širdžių taika, kurios brolis Roger troško kiekvienam žmogui“.

Taize bendruomenė tęsia „pasitikėjimo piligrimystę“: spalio 5–9 d. numatomas Taize susitikimas Kalkutoje, o naujametis Europos susitikimas vyks Zagrebe.

Pamaldose taip pat dalyvavo keli šimtai rumunų jaunuolių. Maldos ir kai kurie tekstai, be kita ko, buvo perteikiami ir rumuniškai. Prieš metus per vakaro maldą brolį Roger mirtinai sužalojo, pasak oficialių pranešimų, „pakrikusios psichikos“ rumunė moteris.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt