Popiežiaus pasiuntinio kelionė į Libaną
 
 

(KAI, KAP) Rugpjūčio 14–16 d. Libane lankėsi ypatingasis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Rogeri Etchegaray. Popiežiaus pasiuntinys siekė pareikšti Šventojo Tėvo solidarumą su kenčiančiais dėl karo Libano žmonėmis. Rugpjūčio 15 d. kardinolas Roger Etchegaray vadovavo maldai už taiką Harissos Dievo Motinos šventovėje. Mišias drauge koncelebravo maronitų patriarchas Nasrallahas Pierras Sfeiras. Homilijoje kardinolas Etchegaray ragino libaniečius krikščionis liudyti juos vienijantį taikos ir maldos ryšį. Jis nurodė Kristų, kuris yra „mūsų taika“ ir kviečia visą žmonijos šeimą įsisąmoninti savo vienybę. Kardinolas dėkojo visiems politikams už jų taikdariškas pastangas, tačiau drauge atkreipė dėmesį, jog tikrasis kelias į taiką yra labiau dvasinio, o ne politinio pobūdžio. Popiežiaus pasiuntinys pasmerkė bandymus panaudoti religiją konfliktams eskaluoti. Pasak jo, būtina, kad įvairių religijų dvasininkai atskleistų gailestingo ir maloningo Dievo paveikslą.

Prieš išvykdamas iš Beiruto, kardinolas Rogeri Etchegaray kalbėjo, kad į taiką veda „status kelias“, reikalaujantis pirmiausiai dvasinių pastangų, „dvasios ir širdies taikos“. Tik atsidavimas Dievui leis įveikti blogio logiką, kuria užsikrečia žmogus, būdamas paliestas aklo savižudiško smurto. Apaštališkojoje nunciatūroje vykusioje spaudos konferencijoje kardinolas Etchegaray sakė: „Praslinkus 21 metams po mano pirmosios taikos misijos Libane – anuomet dar Jono Pauliaus II iniciatyva, – garsiai kartoju savo raginimą: Libane, tau nevalia mirti!“ Iš pokalbių su Libano prezidentu, premjeru, su šiitų Aukščiausiosios Tarybos vicepirmininku, Libano muftijumi ir maronitų patriarchu kardinolas Etchegaray sakė susidaręs įspūdį, kad „krikščionys ir musulmonai pasirengę padaryti viską, kad kartu atstatytų sužeistą kraštą“.

Popiežiaus pasiuntinys ragino šalių vyriausybes ir nevyriausybines organizacijas sustiprinti pagalbą Pietų Libano pabėgėliams.

Tą pačią dieną Castelgandolfe popiežius aukojo Mišias „už taikos ir meilės pergalę prieš neapykantą“. Šventasis Tėvas susirinkusiems maldininkams pabrėžė, kad kitas jo pasiuntinys, apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Antonio Franco tuo pat metu meldėsi už taiką Nazarete.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt