Benediktas XVI: reikia rasti būdų pasiekti tvarią taiką
 
 

Rugpjūčio 5 d. Castelgandolfe Benediktas XVI davė interviu kelioms vokiečių radijo ir televizijos stotims, taip pat Vatikano radijui būsimos kelionės į Bavariją proga. Visas interviu tekstas vokiečių kalba transliuotas rugpjūčio 13 d. Anksčiausiai paskelbta ta interviu dalis, kurioje Šventasis Tėvas kalbėjo apie situaciją Artimuosiuose Rytuose. Popiežius ragino politikus rasti būdų, kuo greičiau pasiekti tvarią taiką.

„Akivaizdu, kad Apaštalų Sostas nenori jokios politinės valdžios. Vis dėlto norime pakviesti krikščionis ir visus Apaštalų Sosto žodžio laukiančius žmones mobilizuoti visas jėgas, idant būtų pripažinta, kad karas – blogiausias sprendimas visiems. Jis neatneš nieko gero niekam, net tariamiems nugalėtojams. Tai labai gerai žinome Europoje po dviejų pasaulinių karų.

Taika yra tai, ko mums visiems reikia. Yra moralinių jėgų, pasirengusių padėti suprasti, kad vienintelis sprendimas yra visiems gyventi drauge. Norime suburti tas jėgas, o politikai turi rasti būdų, kad taika būtų kuo greičiau pasiekta ir išliktų tvari.“

Nuo kovų Libane pradžios Šventasis Tėvas kiekvienoje viešoje kalboje ragino nedelsiant nutraukti karo veiksmus. Jis kvietė melstis už taiką, smerkė smurtą ir kraujo praliejimą, reikalavo veiksmingos humanitarinės pagalbos konflikto aukoms, taip pat išreiškė pageidavimą, kad Libanas išliktų daugiareliginė nepriklausoma valstybė.

Į Šventąją Žemę ir Libaną nukreiptas ypatingas Vatikano diplomatų dėmesys. Tačiau Bažnyčia drauge siekia nesikišti į trumpalaikes politikos aktualijas, vengti šališkumo, puoselėti žmogaus teises, solidarumą ir teisingumą. 1975–1990 m. Libano karo metu popiežius Jonas Paulius II 168 kartus kreipėsi į pasaulio visuomenę ragindamas siekti taikos ir šalies nepriklausomybės. 1996 m. vyko Vyskupų sinodas, skirtas Libano temai.

Vatikanas siekia tvarios taikos visam Artimųjų Rytų regionui. Bažnyčia teikia humanitarinę pagalbą abipus fronto linijos. Nuolat pabrėžiamas Libano integralumas bei suverenumas, izraeliečių teisė taikingai gyventi savo valstybėje , taip pat palestiniečių teisė turėti laisvą ir nepriklausomą tėvynę. Vatikano požiūriu, Libanas yra krikščionių ir musulmonų sugyvenimo pavyzdys demokratijos sąlygomis. Nepamirštami popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, kuriuos jis ištarė 1997 m. lankydamasis karo pėdsakų paženklintame Beirute: „Libanas yra daugiau negu vien nepriklausoma valstybė – Libanas yra žinia“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt