Sankt Peterburge Gedulo ir vilties diena buvo paminėta ekumeninėmis pamaldomis
 
 

Tradiciškai kiekvienais metais birželio 14 dieną Sankt Peterburgo estų, latvių ir lietuvių bendruomenės prisimena tragiškus 1941 metų birželio 14 dienos įvykius, kuriais prasidėjo Baltijos valstybių gyventojų masinės deportacijos. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas dr. Rimantas Gudelis, kaip Lietuvos dvasininkų atstovas ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės kapelionas, dalyvavo Sankt Peterburgo Šv. Jono cerkvėje surengtose ekumeninėse pamaldose, kurias kartu su kun. dr. R. Gudeliu vedė estų pastorius Enn Salveste ir latvių pastorius Aivars Gusevs. Kapelionas dr. R. Gudelis, kaip ir kiti dvasininkai, kvietė susirinkusius į susitaikymą, mokėjimą atleisti vienas kitam ir melstis už tuos, kurie tądien prieš 70 metų kentėjo nuo sovietinių represijų. Pamaldų metų giedojo jungtinis bendruomenių choras „Balticum“, kuris bendrai sugiedojo tokias giesmes kaip „Lietuva brangi“, „Put vejini“ (latviškai) ir „Laul Põhjamaast“ (estiškai ). Dienos minėjime po pamaldų dalyvavo trijų Baltijos šalių generaliniai konsulai Sankt Peterburge: Tiina Maiberg (Estija), Aivars Groza (Latvija) ir Ričardas Degutis (Lietuva). Lietuvos generalinis konsulas R.Degutis savo kalboje renginio metu pabrėžė poreikį prisiminti tragiškus birželio įvykius ir pagerbti žuvusius bei nukentėjusius šiuo dienos minėjimu, taip pat pridūrė, jog ši diena yra ir Vilties diena, todėl kvietė visus su viltimi žiūrėti į ateitį.

Tą pačią Sankt Peterburgo Interjero teatre, esančiame pagrindinėje miesto gatvėje – Nevskij prospekte, buvo atidaryta paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“, minint Gedulo ir vilties dieną ir nušviečiant šio laikotarpio istorinius įvykius bei 1941 metų birželio 14 dieną prasidėjusius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus. Po parodos atidarymo lankytojams buvo surengtas seminaras „Atmintis apie deportuotus lietuvius šiuolaikinėje Rusijoje“. Istorikė iš Vilniaus Edita Jankauskienė perskaitė pranešimą apie pirmąsias masines Lietuvos gyventojų deportacijas 1941 metais, istorikas iš Syktyvkaro (Rusijos Komi Respublika) – apie lietuvių tremtinių atminimą Komi, o Sankt Peterburgo istorikė Julija Kantor pristatė 1939–1941 metų istorinę retrospektyvą. Renginį organizavo mokslo informacinis centras „Memorialas“, Interjero teatras ir Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge.

Nida Kaleinikovaitė

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt