Atlaidai V pasaulinio šeimų susitikimo proga
 
 

Birželio 27 d. Vatikane paskelbtas didžiojo penitenciaro kardinolo Jameso F. Staffordo dekretas apie galimybę gauti visuotinius atlaidus V pasaulinio šeimų susitikimo dalyviams. Birželio 15 d. pasirašytame dokumente teigiama, kad popiežius Benediktas XVI suteikė Valensijoje vyksiančio V pasaulinio šeimų susitikimo dalyviams visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus komuniją, pasimeldus popiežiaus intencija ir atsikračius prisirišimo prie nuodėmės. Atlaidus gali gauti visi dalyvausiantys kokioje nors V pasaulinio šeimų susitikimo celebracijoje ar iškilmingame susitikimo uždaryme. Tuos pačius atlaidus popiežius suteikė ir negalėsiantiems atvykti į Valensiją tikintiesiems. Norintieji gauti atlaidus privalo dvasiškai vienytis su iškilmių dalyviais, savo šeimose melsdamiesi „Tėve mūsų“, „Tikiu“ ir kitas maldas, prašydami Dievo gailestingumo šeimoms.

V pasaulinio šeimų susitikimas tema „Tikėjimo perdavimas šeimoje“ vyks liepos 1–9 d. Valensijoje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt