Popiežius kalbėjo apie apaštalą Jokūbą
 
 

(KAP) Birželio 21 d. bendrosios audiencijos metu Benediktas XVI kalbėjo apie apaštalą Jokūbą kaip krikščioniškosios gyvenimo piligrimystės pavyzdį. Taip popiežius tęsė savo pradėtą audiencijų kalbų ciklą apie apaštalus. Pasak popiežiaus, evangelijose trečiasis Jėzaus pakviestas mokinys simbolizuoja gyvenimą „tarp pasaulio persekiojimo ir Dievo paguodos“. Jėzaus pavyzdžiu Jokūbas atsisakė smurto, nukentėjo nuo Erodo neteisybės ir dėl tikėjimo išgyveno kankinystę. Benediktas XVI sakė, kad Jokūbas Vyresnysis buvo privilegijuotas ypatingų Jėzaus gyvenimo įvykių, pavyzdžiui: atsimainymo ant Taboro kalno, kalbos apie laikų pabaigą, suėmimo Getsemanės sode, liudininkas. Pasak popiežiaus, apaštalas Jokūbas yra taip pat tikėjimo brendimo pavyzdys: jis ėjo kelią nuo triumfiško Mesijo atėjimo sampratos iki kryžiaus, kančios ir mirties. Pasak tradicijos, Jokūbas pirmasis iš apaštalų mirė kankinio mirtimi Ispanijoje. „Jis krikščionims gali būti pasirengimo tarnauti pavyzdys“, – sakė Benediktas XVI. Apaštalas Jokūbas siejamas su Santiago de Compostela šventove ir vaizduojamas su piligrimo lazda bei evangelijų ritiniu. Pasak popiežiaus, tai ženklina krikščioniškąjį gyvenimą kaip piligrimystę.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt