Bažnytinių judėjimų susitikimas su popiežiumi Sekminių proga
 
 

(KAP, KAI) Birželio 4 d. Šv. Petro aikštėje vykusioje Sekminių vigilijoje kartu su popiežiumi dalyvavo apie 400 tūkstančių tikinčiųjų, priklausančių 120 bažnytinių judėjimų bei bendruomenių. Susitikimo devizas – „Būti krikščioniu – grožis ir džiaugsmas dalijantis su kitais“. Šv. Petro aikštėje ir prieigose susirinkę žmonės entuziastingai pasitiko Šventąjį Tėvą. Benediktas XVI beveik pusvalandį važiavo pro tikinčiuosius, iškėlusius judėjimų bei bendruomenių emblemas, įvairių šalių vėliavas. Tai buvo didžiausias renginys Vatikane nuo pontifikato pradžios.

Pamoksle popiežius ragino ugdyti naują ekologinį sąmoningumą. Pasak jo, šiuo metu „daugeriopai piktnaudžiaujama žeme“. Kūrinija yra dovana, ji patikėta žmogui ne griauti, bet tam, kad „taptų Dievo sodu ir žmogaus sodu”. Benediktas XVI ryžtingai kritikavo savanaudišką požiūrį į gyvenimą, kai jį linkstama vien savintis, užuot dovanojus. „Tuomet ir kitų gyvenimui gresia pavojus“, – sakė popiežius. Laisvė nereiškia „atsipjauti visų bendro pyrago gabalą, nors po to kitam ir trūktų“. Jei kas gyvena vien pagal savo valią, patiria konfliktą su kitu panašios gyvensenos žmogumi: „egoistinės laisvės sampratos būtina išvada yra smurtas ir griovimas – ne tik laisvės, bet ir paties gyvenimo atžvilgiu“. Tikroji laisvė yra bendra atsakomybė už pasaulį, save ir kitus.

Popiežius kvietė naujuosius bažnytinius judėjimus ugdyti Bažnyčią ir vienytis su Petro ir apaštalų įpėdiniais. Pasak Benedikto XVI, Bažnyčioje neatskiriamai susiję daugeriopumas ir vienybė. „Dvasia pučia, kur nori. Tačiau Dvasios valia nėra užgaida“, – sakė popiežius, – Jos valia yra vienybė“. Šventasis Tėvas ragino krikščionis dalytis tikėjimu be baimės ir be didžiavimosi. Pasak jo, būtent bažnytinių judėjimų nariai kviečiami atverti duris Kristui. Kristus yra „meilės civilizacijos kertinis akmuo“. Taip Bažnyčia gali prisidėti kurdama teisingesnę visuomenės tvarką ir taikų tautų sambūvį.

Vigilijos metu žodį tarė ir daugelio bažnytinių judėjimų bei bendruomenių įkūrėjai.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt