JAV spauda apie popiežiaus apsilankymą Aušvice
 
 

Amerikos spaudoje plačiai aprašytas popiežiaus apsilankymas Aušvice.
Washington Post pastebima, kad Benediktas XVI vizito Lenkijoje metu tik Aušvice prabilo vokiškai. Dienraštyje primenama, kad tai trečiasis J. Ratzingerio lankymasis buvusioje koncentracijos stovykloje – jis anksčiau ten buvo 1979 ir 1980 m. Pasak komentaro, priešingai negu ankstesniais dešimtmečiais ten lankydavęsi Vokietijos politikai, popiežius neatsiprašė savo šalies vardu ir nekalbėjo apie grupinę vokiečių atsakomybę už holokaustą, bet apkaltino Vokietijos vadovus nacistus.

Los Angeles Times pastebėta, kad Aušvice popiežių lydėjo bažnyčių varpų skambesys ir paukščių čiulbėjimas, o Birkenau „virš lauko, kur pralieta tiek daug kraujo, iškilo nuostabi vaivorykštė“. Dienraštyje apgailestauta dėl to, kad popiežius nekalbėjo nei apie Katalikų Bažnyčios, nei apie kolektyvinę vokiečių tautos kaltę. Pabrėžtas Benedikto XVI teiginys, kad žydų naikinimas buvo susijęs su troškimu sunaikinti taip pat krikščionybę: „tokie buvo du nacistų tikslai“.

New York Times vokiečio popiežiaus vizitą Aušvice vadina reikšmingu pontifikato įvykiu. Pasak dienraščio, Benediktas XVI pasakė „iškilią teologinę kalbą“, o tai apskritai būdinga jo pontifikatui. Priešingai 1979 m. apsilankiusiam Jonui Pauliui II, dabartinis popiežius mažai kalbėjo apie savo išgyvenimus karo metu.
Dienraštyje aprašomas Šventojo tėvo susitikimas su 32 buvusiais Aušvico kaliniais. Pabrėžiama, kad popiežius dukart pabučiavo vienintelį toje grupėje buvusį žydą Henryką Mandelbaumą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt