Italų spauda apie Benedikto XVI lankymąsi Aušvice
 
 

Po Benedikto XVI apsilankymo Aušvice popiežiaus kelionės į Lenkiją tema atsidūrė pirmuosiuose Italijos dienraščių puslapiuose. Vienuose spaudos komentaruose gėrėtasi popiežiaus pasakytų kalbų turiniu, o kituose reikštas nusivylimas dėl jo nepasakytų dalykų. Milano dienraštyje Corriere della Sera pateikti vatikanisto Luigi Accatoli pasvarstymai: kodėl vokiečių tautybės popiežius tiesioginę atsakomybę už žmonių naikinimą priskyrė „nusikaltėlių grupei“, išnaudojusiai vokiečių tautą kaip „įrankį“. Komentatorius pranašavo, kad istorikai ir Šoa tyrinėtojai kels klausimą, kodėl popiežius prašė „susitaikinimo“, o ne „atleidimo“. Jis taip pat pastebėjo, kad žurnalistams iš anksto išdalytame popiežiaus kalbos tekste nebuvo žodžio Šoa, bet Benediktas XVI jį kalbėdamas įterpė. L. Accatoli priminė, kad Benediktas XVI, priešingai negu Jonas Paulius II, nepriklaupė prie Mirties sienos. Corriere della Sera plačiai cituotos popiežiaus kalbos ištraukos, taip pat cituota Italijoje gyvenančio žydų istoriko Lutzo Klinkhammerio mintis, kad „popiežius teisus, tvirtindamas, jog tik saujelei žmonių tenka atsakomybė dėl koncentracijos stovyklų“.

Romoje leidžiamame dienraštyje La Reppublica cituojami Benedikto XVI žodžiai: „Dieve, kodėl tylėjai ?“. Šio dienraščio apžvalgininkas Marco Politi atkreipė dėmesį į tai, kad popiežiaus kalboje nebuvo žodžio „antisemitizmas“. Pasak apžvalgininko, toks nepaminėjimas ypač reikšmingas, nes visiems žinoma Josepho Ratzingerio antisemitizmo nuostata ir jo gilūs ryšiai su judaizmu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt