Vokiečių žiniasklaida apie Benedikto XVI vizitą Lenkijoje
 
 

(KAI) Vokiečių spaudoje sutartinai tvirtinta, kad Benedikto XVI vizitas Lenkijoje turėjo „istorinės reikšmės“. Daugelyje vokiečių dienraščių ištisai arba ištraukomis skelbta popiežiaus kalba buvusioje Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje, publikuotos Šventojo Tėvo, einančio pro stovyklos vartus, nuotraukos. Vokiečių dienraščiuose pabrėžta, kad vizitas padės pagerinti vokiečių ir lenkų santykius. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“publikacija pavadinta „Popiežius Aušvice prašo susitaikinimo malonės“. Dienraštyje pabrėžiama, kad popiežius „kaip vokiečių tautos sūnus“prašė visų žmonių susitaikinimo ir pagerbė pirmiausia žydų ir lenkų aukas.
„Tagesspiegel“ komentare, pavadintame „Ledlaužis Benediktas“, rašoma, kad „veikiausiai joks kitas vokietis nebuvo prie Vyslos sutiktas su tokia simpatija, kaip svečias iš Bavarijos“. Komentare pabrėžiama, kad popiežius pasipriešino bendrai vokiečių atsakomybei už nusikaltimus, siejamus su Aušvicu, o drauge išvengė įspūdžio, kad Bažnyčia savinasi nekrikščionių aukas. „Berliner Zeitung“ taip pat pastebima, kad popiežius stipriai pabrėžė atvykęs į Aušvicą kaip „vokiečių tautos sūnus“ ir reiškiama nuomonė, kad „Aušvicas turėjo būti tikra kančia popiežiui, laikančiam save Kristaus atstovu“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt