Benediktas XVI atvyko į Lenkiją
 
 

Gegužės 25 d. atskridusį į Varšuvos oro uosta Benediktą XVI pasitiko Bažnyčios hierarchai, valstybės pareigūnai, parapijų delegacijos ir oro uosto darbuotojų šeimos.

Benediktas XVI savo sveikinimo kalbą pradėjo lenkiškai ir toliau tęsė itališkai. Jis sakė, kad tai nėra vien sentimentalus keliavimas, bet į Viešpaties jam patikėtą misiją įrašyta tikėjimo kelionė. Jis pridūrė, kad nori pasisemti iš nenutrūkstamai tūkstantį metų šiame krašte trykštančios tikėjimo versmės. Šventasis Tėvas džiaugėsi būdamas Lenkijos žemėje, iš kurios kilęs jo mylimas pirmtakas Dievo tarnas Jonas Paulius II. Benediktas XVI sakė, kad piligrimystės metu jis trokšta sutikti ir geriau pažinti tas tikinčiųjų kartas, kurios išleido Joną Paulių II tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, taip pat pažinti tuos žmones, kurie augo, vadovaujant šiam kunigui, vyskupui ir popiežiui.

Popiežius išreiškė viltį, kad jo kelionė sustiprins tikėjimą visiems: „tiek Bažnyčiai Lenkijoje, tiek man“. Užsiminęs apie planuotą apsilankymą Aušvico koncentracijos stovykloje popiežius kvietė melstis, kad Viešpats „išgydytų XX amžiaus žaizdas“.

Sveikinimo kalboje prezidentas Lechas Kaczynskis pabrėžė, kad lenkų tauta jau tūkstantmetį grindė savo tapatybę krikščioniškuoju tikėjimu, todėl Lenkijoje puoselėjamos tolerancijos tradicijos, kultūrų, religijų ir išpažinimų bendrabūvis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt