Popiežius pabrėžė santuokos unikalumą
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 11 d. popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą Popiežiškojo Jono Pauliaus II šeimos ir santuokos instituto įkūrimo 25-ųjų metinių proga. Tris dienas trukusio kongreso tema buvo Jono Pauliaus II palikimas santuokos ir šeimos klausimais. Benediktas XVI iškėlė santuokos kaip tvaraus vyro ir moters ryšio unikalumą. Pasak Šventojo Tėvo, santuokai negali būti prilyginta jokia kita gyvenimo bendruomenė. Benediktas XVI santuokoje įžvelgė „Dievo ir jo tautos abipusį santykį“.

Benediktas XVI priminė, kad paskelbti apie Popiežiškojo šeimos ir santuokos instituto įkūrimą ketinta 1981 gegužės 13 -ąją, pasikėsinimo į Joną Paulių II dieną. Benediktas XVI sakė, kad vienas pagrindinių Jono Pauliaus II apmąstymų ir mokymo dalykų buvęs „Dievo planas santuokos ir šeimos atžvilgiu“. Pasak jo, Jono Pauliaus II palikimas nėra vien mokymų ar idėjų rinkinys, tai mokymas pirmiausia apie žmogaus meilės ir gyvybės prasmę. „Meilės mokymo“ idėja lydėjo jauną kunigą Karolį Wojtylą, vėliau tapęs vyskupu jis entuziastingai pasitiko sunkumus, skelbiant pranašišką ir išlaikiusią aktualumą Pauliaus VI encikliką Humanae vitae.

Benediktas XVI sakė, kad Jonas Paulius II savo katechezėse apie žmogaus meilę iškėlė du esminius elementus, kuriuos toliau plėtojo Popiežiškasis šeimos ir santuokos institutas. Pasak Benedikto XVI, pirmasis elementas yra tai, kad santuoka ir šeima remiasi giliausia tiesa apie žmogų ir jo paskirtį. Vyro ir moters kūno lytinis skirtingumas nėra vien paprastas biologinis aspektas, bet turi žymiai gilesnę prasmę: jis išreiškia meilės formą, kuria vyras ir moteris, tapdami vienu kūnu, gali įgyvendinti atvirą gyvybės perdavimui asmenų vienybę ir bendradarbiauti su Dievu gimdydami naujus žmones. Pasak Benedikto XVI, kita Jono Pauliaus II mokymo naujovė yra „originalus Dievo plano aiškinimas, kai apreiškimas sutampa su žmogiškąja patirtimi“.

Benediktas XVI priminė, kad naujoji evangelizacija, kurią uoliai skatino Jonas Paulius II, turi būti remiama žmogiškosios meilės apmąstymu: meilė yra pagrindinis kelias, kuriuo Dievas pasirinko apsireikšti žmogui ir kuriuo kviečia į Švč. Trejybės gyvenimo vienybę. „Tokia prieiga leidžia įveikti šiandien paplitusią meilės privatizaciją“, – sakė Šventasis Tėvas. Santuoka – gyvenimo ir meilės bendrystė tampa tikru visuomeniniu gėriu. Pasak popiežiaus, šiandien ypač svarbu nepainioti santuokos su kitokiomis, silpna meile grindžiamomis sąjungomis.

1988– 2001 m. Katalikiškojo auklėjimo kongregacija įsteigė Popiežiškojo santuokos ir šeimos studijų instituto skyrius Vašingtone, Mechike, Gvadalacharoje, Valensijoje, San Salvadore da Bahia (Brazilijoje), Kotone (Benine) ir Changanacherry-Thurutu (Indijoje).

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt