Popiežius kritikavo karjerizmą
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 7 d. Šv. Petro bazilikoje popiežius suteikė kunigystės šventimus penkiolikai diakonų. Komentuodamas Evangelijos skaitinį apie Gerąjį ganytoją, Šventasis Tėvas kritikavo karjerizmo nuostatą. Jis sakė, kad žmoguje, į avių aptvarą „įkopiančiame pro kur kitur“, įžvelgtinas karjerizmo įvaizdis: tai pasinaudojimas Bažnyčia, o ne tarnavimas jai. Perlipdamas aptvarą toks žmogus atsiduria ten, kur teisėtu keliu nebūtų patekęs. „Tai įvaizdis žmogaus, kuris per kunigystę nori tapti svarbiu asmeniu, iškelti pats save, o ne nuolankiai tarnauti Jėzui Kristui“, – sakė Benediktas XVI. Savo homilijoje popiežius išskyrė tris dalykus, būdingus tikram ganytojui: „jis atiduoda gyvybę už avis, pažįsta jas, ir jos pažįsta jį, taip pat jis tarnauja vienybei“. Kalbėdamas apie pasirengimą atiduoti gyvybę Benediktas XVI priminė, kad Kristaus tarnystės ašį sudaro Eucharistija. Popiežius pabrėžė: „Eucharistija turi mums tapti gyvenimo mokykla, kurioje mokomės atiduoti gyvybę“. Komentuodamas Jėzaus žodžius „aš pažįstu savąsias“, Benediktas XVI pabrėžė, kad „ganytojas negali pasitenkinti vien vardų ir duomenų žinojimu“, nes jo žinios turi būti „širdies žinojimas“. Kalbėdamas apie kunigiškąją vienybės tarnystę popiežius nurodė kryžiaus sąsają su vienybe: „už vienybę mokama kryžiumi“.

Gegužės 8 d. Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga Benediktas XVI pabrėžė kunigystės pašaukimų svarbą. Šv. Petro aikštėje vidudienio maldos metu popiežius sakė, kad krikščioniškasis pašaukimas visuomet yra asmeninės draugystės su Jėzumi Kristumi atnaujinimas. Bažnyčia maitina šią draugystę žodžiu ir sakramentu. Nors kai kuriose pasaulio vietose yra mažai dvasininkų, nedera abejoti, kad Dievas ir toliau kviečia jaunus vyrus į savo tarnybą. Drauge popiežius pabrėžė krikščioniškosios santuokos kaip pašaukimo į šventumą reikšmę. Benediktas XVI taip pat pabrėžė, kad kunigu nedera tapti dėl karjeros, siekiant užimti Bažnyčioje tam tikrą padėtį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt