Popiežius: gimstamumas mažėja pirmiausia dėl moralinių ir dvasinių priežasčių
 
 

Balandžio 28– gegužės 2 d. Vatikane vyko Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos XII plenarinis susirinkimas, kuriame nagrinėta tema „Prarastas jaunimas. Solidarumas su vaikais ir jaunuoliais sukrėtimų laikais“. Popiežius Benediktas XVI balandžio 28 d. sveikinimo žodyje teigė, kad daugelyje Vakarų valstybių pastebimas gimstamumo sumažėjimas pirmiausia turi moralines ir dvasines priežastis. Pasak Šventojo Tėvo, „kūrybingos ir į ateitį žvelgiančios meilės“ stoka, galimas dalykas, nulemia tai, kad daug kas nesituokia, santuokos suyra ir mažėja gimstamumas. Meilės ir vilties nebuvimo padarinius pirmiausia išgyvena vaikai ir jaunimas. Užuot patyrę meilę jie dažnai būna tik pakenčiami. Daugeliui dažnai trūksta tinkamo moralinio vadovavimo ir dvasinio ugdymo. Daug vaikų turi augti visuomenėse, kuriose nepaisoma Dievo buvimo ir susiduriama vien su materialistiniu požiūriu į gyvenimą. Pasak popiežiaus, tėvams ir auklėtojams jokiu būdu nedera apleisti savo pareigų, jie privalo atskleisti jaunuoliams į tikrąją laimę nukreiptą gyvenimo planą. Šiame gyvenimo plane yra perskyra tarp tiesos ir melo, tarp gėrio ir blogio, teisingumo ir neteisybės, realaus pasaulio ir „virtualiosios tikrovės“. Benediktas XVI priminė, kad tikėjimas yra esminis elementas kuriant geresnę ateitį ir puoselėjant solidarumą tarp kartų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt