Vatikanas ragina boikotuoti filmą „Leonardo da Vinci kodas“
 
 

Tikėjimo doktrinos kongregacijos sekretorius arkivyskupas Angelo Amato paragino boikotuoti filmą, sukurtą pagal Dano Browno romaną „Leonardo da Vinci kodas“. Pasak arkivyskupo Amato, tai esąs: „srautas įžeidimų, šmeižtų, istorinių bei teologinių klaidų, nukreiptų prieš Jėzų, Evangeliją ir Bažnyčią“. Hierarcho pastebėjimu, jei panašūs puolimai būtų nukreipti prieš Koraną ar Holokaustą, kiltų pasaulinis sąmyšis, tačiau prieš Katalikų Bažnyčią nukreipti užsipuolimai lieka nebaudžiami. Tikėjimo doktrinos kongregacijos sekretorius kalbėdamas Romos Šventojo Kryžiaus universiteto surengtame simpoziume medijų klausimais, pastebėjo, jog Rono Howardo filmo reklama primena tą atmosferą, kai ekranuose pasirodė režisieriaus Martino Scorcese filmas „Paskutinis Jėzaus gundymas“. Arkivyskupas Angelo Amato priminė, kad žiūrovai anuomet boikotavo „mirtinai nuobodų ir netikrovišką, iškraipantį istoriją” Scorcese’s filmą, ir tai turėjo finansinių padarinių. Pasak artimo popiežiaus Benedikto XVI bendradarbio arkivyskupo Amato, D. Browno knygos sėkmė rodo taip pat katalikų negebėjimą pagrįsti turimą viltį ir ginti savo tikėjimą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt