Popiežius paminėjo Černobylio aukas
 
 (KAP) Balandžio 26 d. bendrojoje audiencijoje popiežius Benediktas XVI 20-ųjų Černobylio avarijos metinių proga priminė jos aukas ir visus dėl avarijos padarinių kenčiančius žmones. Audiencijoje Šv. Petro aikštėje dalyvavo daugiau kaip 50 tūkstančių tikinčiųjų. Šventasis Tėvas dėkojo visoms šeimoms, draugijoms, piliečių organizacijoms ir parapijoms parėmusioms ir padėjusioms nuo reaktoriaus avarijos nukentėjusiems žmonėms. Popiežius atkreipė ypatingą dėmesį į daugybės nuo radiacijos nukentėjusių vaikų likimą. Kreipdamasis į politikus ir pasaulio atsakinguosius Benediktas XVI primygtinai ragino „bendrai su visa energija įsitraukti į tarnavimą taikai, gerbiant žmogaus ir gamtos poreikius“

Teologinėje savo kalbos dalyje popiežius pabrėžė Apaštalų tradicijos reikšmę laikų tėkmėje formuojant Bažnyčios bendruomenę. Pasak popiežiaus, Tradicija nėra vien „kai kurių žodžių ar dalykų perdavimas”, o veikiau šlovingojo Kristaus, vedančio Bažnyčią „per Šventąją Dvasią ir jo įpareigotus ganytojus“, esamybė.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt