Maldos budėjimas Jono Pauliaus II atminimui Vatikane
 
 

(KAI, KAP) Vėlų balandžio 2 d. vakarą vykusiame maldos budėjime pro savo apartamentų langą popiežius Benediktas XVI vadovavo Rožinio maldai Jono Pauliaus II atminimui. Rožinis buvo kalbamas lotyniškai. Prieš įvairiomis kalbomis skaitytus slėpinių pavadinimus buvo pateikti apmąstymai pagal Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Rosarium Virginis Mariae. 21 val. 37 min. Šv. Petro aikštėje pasigirdo varpų gaudesys, susirinkusieji laikė rankose degančias žvakes.

Popiežius Benediktas XVI pasveikino visus Romos vyskupijos organizuoto maldos budėjimo dalyvius ir pavadino renginį „jaudinančiu apmąstymo ir maldos momentu“. Pasak Benedikto XVI, metams praslinkus po Jono Pauliaus II mirties „jo atminimas išlieka kaip niekad gyvas. Jis tebėra mūsų protuose ir mūsų širdyse. <…> Jis ir toliau žadina visuose, ypač jaunime, entuziazmą siekiant gėrio, taip pat ryžtą sekti Jėzumi ir jo mokslu”. Pasak Benedikto XVI, Jono Pauliaus II pontifikatą galima apibūdinti dviem žodžiais:  „ištikimybe“ ir „atsidavimu“ – tai buvo „visiška ištikimybė Dievui ir begalinis atidavimas visuotinės Bažnyčios ganytojo misijai“. Benediktas XVI pabrėžė, kad Jono Pauliaus II ištikimybė ir atsidavimas dar įtikinamiau pasireiškė paskutiniaisiais jo gyvenimo mėnesiais. Pasak Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ryžtingai priimta ir išgyventa liga „suteikė kančiai orumo ir vertės, paliudijo, jog žmogus vertingas ne dėl savo veiksmingumo ar išvaizdos, bet dėl to, kad žmogus sukurtas ir mylimas Dievo“. „Mūsų mylimasis popiežius galėjo tapti kiekvieno mūsų bendrakeleivis ir autoritetingai prabilti taip pat į tuos, kurie tolimi krikščionių tikėjimui“, – sakė jis. Benediktas XVI ragino iš naujo priimti Jono Pauliaus II dvasinį palikimą: nepailstamai ieškoti Tiesos, sekti Kristumi ir visiems skelbti Evangelijos žinią.

Po popiežiaus Benedikto XVI kalbos pradėta televizijos tilto transliacija sujungė Vatikaną ir Krokuvą. Pro Krokuvos arkivyskupijos rūmų „popiežiaus langą“ kardinolas Stanislawas Dziwiszas itališkai kreipėsi į susibūrusius Šv. Petro aikštėje maldininkus, stebėjusius vaizdą didžiuliuose ekranuose. Popiežius taip pat stebėjo transliaciją.

Maldos budėjimo dalyviams prieš Rožinio maldą buvo skaitomi Karolio Wojtylos poezijos fragmentai, tarp jų ištraukos iš „Romos triptiko“ ir poemos „Stanislovas“. Poemą apie Krokuvos globėją kankinį šv. Stanislovą kardinolas Karolis Wojtyla galutinai baigė atvykęs į 1978 m. konklavą Romoje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt