Katalikai parlamentarai privalo ginti šeimą ir gyvybę
 
 

(KAI) Kovo 30 d., dieną prieš įvykstant didžiausios Europos Parlamento grupuotės, Europos liaudies partijos, parlamentarų audiencijai pas popiežių Benediktą XVI, Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Afonso Lopez Trujillo pareiškė, kad katalikų parlamentarų veikla turi būti sutelkta į žmogaus asmens, šeimos ir gyvybės apsaugą. Pasak kardinolo Trujillo, šeima šiandien patiria grėsmių „viena vertus, dėl iš vidaus ją silpninančios sekuliarizacijos, o kita vertus – dėl vis labiau permisyvistinių teisės normų“. „Šeima privalo būti laikoma dovana, kiekvienos tautos sėkmei ir pažangai būtina prigimtine institucija“, – sakė Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. Pasak jo, santuoką menkinantys įstatymai, nors priimti parlamentinės daugumos, neturi nieko bendra su demokratija.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt