Atšaukta Austrijos vyskupo nominacija
 
 

(KAP, KAI) Kovo 2 d. Vatikano spaudos salėje pranešta, kad popiežius priėmė Linco vyskupijos Windischgarstnerio parapijos klebono Gerhardo Wagnerio prašymą neskirti jo Linco vyskupu pagalbininku. Benediktas XVI patvirtino nominacijos atšaukimą. Pasak Vatikano spaudos salės direktoriaus kun. Federico Lombardi SJ, pats kunigas G. Wagneris jau anksčiau išreiškė norą atsisakyti vyskupo nominacijos, tačiau formalus jo pareiškimas tik neseniai pasiekė Vatikaną.

54 m. amžiaus kunigas Gerhardas Wagneris 20 metų klebonavo Windischgarstnerio parapijoje. Sausio 31 d. jis buvo nominuotas Linco vyskupu pagalbininku. Kunigo pažiūros buvo nepriimtinos kai kuriems vyskupijos tikintiesiems. Pavyzdžiui, jis sakė, kad veikalai apie Harį Poterį esąs Šėtono darbas, o gamtos nelaimės, pavyzdžiui, Naująjį Orleaną nusiaubęs uraganas „Katrina“, yra Dievo bausmė. Interviu savaitraštyje Profil jis taip pat buvo pareiškęs nuomonę, jog homoseksualus privalu gydyti.

Vasario 16 d. pats kun. G. Wagneris pareiškė norįs atsisakyti jam patikėtos tarnybos ir garantavo šį sprendimą darąs visiškai savarankiškai.

Kun. G. Wagnerio nominacija Austrijoje sukėlė diskusijų ir protestų bangą. Tai įvyko praslinkus savaitei po to, kai Vatikanas atšaukė ekskomuniką keturiems lefebvristų vyskupams. Vasario 16 d. kardinolo Christopho Schönborno kvietimu susirinkę Vienoje Austrijos vyskupai paskelbė bendrą ganytojiškąjį laišką, kuriame aptaria aktualiuosius bažnytinės situacijos aspektus. Kardinolas Ch. Schönbornas sakė, kad padėtis Linco vyskupijoje kelia jam susirūpinimą. Pasak kardinolo, visos Linco vyskupijoje esančios grupuotės turi įsitraukti į rimtą dialogą.

„Bažnyčios žinios“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt