Dievas yra taikos šaltinis
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino atsigręžti į Dievą kaip į taikos šaltinį. Komentuodamas per vasario 8 d. bendrąją audienciją 145 psalmę, popiežius akcentavo, jog Dievas pirmiausia yra Tėvas, prilaikantis „klumpančius“. Jis taip pat priminė, kad šioje psalmėje pabrėžiamas Dievo artumas žmogui.

Popiežius paminėjo šventąjį vienuolį Barsanufiją iš Gazos. Šis šventasis, kilęs iš Egipto, gyveno vienuolyne netoli Gazos ir mirė apie 540 m. Jis akindavęs savo mokinius nesigilinti į pagundų turinius, bet šauktis Jėzaus vardo.

Bendrosios audiencijos pabaigoje Benediktas XVI pagerbė Turkijoje nužudytą italų kunigą Andrea Santoro kaip „tylų ir drąsų Evangelijos tarną“. Ištarus jo vardą, daugiau nei 10 tūkst. audiencijos dalyvių spontaniškai pakilo iš savo vietų Vatikano audiencijų salėje ir ilgai plojo pagerbdami jo atminimą. „Tegu jo gyvybės auka prisideda prie religijų dialogo ir taikos tarp tautų“, – pasakė popiežius.

Italų kunigas Andrea Santoro nužudytas vasario 6 d. Trapezunto katalikų bažnyčioje, kai po šv. Mišių aukos buvo nugrimzdęs į maldą priešais Švenčiausiąjį. Jį nužudęs maždaug 17 metų amžiaus jaunuolis paliko bažnyčią sušukęs: „Alachas didis“. Santoro, Romos vyskupijos kunigas, Turkijoje darbavosi maždaug 10 metų. Užuojautos telegramoje Romos kardinolui vikarui Camillo Ruini popiežius Benediktas XVI išreiškė viltį, kad „jo pralietas kraujas taps vilties sėkla“, padėsiančia „kurti tikrąją tautų brolystę“.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt