Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
 
 

(KAP, KAI) Lapkričio 5 d. Benediktas XVI lotyniška liturgija Šv. Petro bazilikoje meldėsi už per praėjusius dvylika mėnesių mirusius kardinolus bei vyskupus. Per pamaldas popiežius perskaitė aštuonių mirusių kardinolų vardus: Salvatore Pappalardo, Frederic Etsou-Nzabi Bamungwabi, Antonio Maria Javierre, Angelo Felici, Jean-Marie Lustiger, Edouard Gagnon, Adam Kozlowiecki, Rosalio Jose Castillo Lara. Šventasis Tėvas taip pat paminėjo du mirusius Rytų Bažnyčių ganytojus: buvusį sirų katalikų Antiochijos patriarchą Ignace Antoine II Hayek, sirų-malankarų unitų didįjį arkivyskupą Cyril Mar Baselios ir kitus 126 mirusius arkivyskupus bei vyskupus. Popiežius pabrėžė, jog Bažnyčios malda už mirusiųjų sielas remiasi paties Jėzaus maldos pavyzdžiu: „Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš.“ Jėzus turi omenyje savo mokinius, ypač apaštalus, drauge dalyvavusius Paskutinėje vakarienėje. Tačiau Viešpaties malda apima visų laikų mokinius. Kiek anksčiau Jėzus sakė: „Ne tik už juos prašau, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės.“ Šventasis Tėvas sakė, jog iš šios Jėzaus maldos galima suprasti, kad jis savo amžinoje šlovėje nori suburti visus po tikėjimo ženklu mirusius mokinius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt