Popiežius iškėlė bažnytinės muzikos vertę
 
 

(KAP, KAI) Spalio 14 d. lankydamasis Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute popiežius Benediktas XVI palaimino restauruotas šios įstaigos patalpas. Pasak Benedikto XVI, bažnytinė muzika yra neįkainojamos vertės lobis: ji išsiskiria tarp kitų meninės išraiškos formų, sudarydama „būtiną ir integralią šventinės liturgijos dalį“. Popiežius pabrėžė, kad biblinė tradicija ir Bažnyčios tėvai visuomet kėlė bažnytinės muzikos bei giedojimo veiksmingumą paliečiant žmonių širdis ir keliant jas į Dievą. Pasak Benedikto XVI, bažnytinė muzika turi pasižymėti šventumu, meniniu lygiu ir universalumu; ji turi būti tinkama visoms tautoms ir kiekvienai sambūrio formai. Svarbu į praeities paveldą įterpti vertingas naujoves ir taip pasiekti sintezę, atitinkančią aukštus liturgijos reikalavimus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt