Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
 
 

(KAP, KAI) Spalio 10 d. Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu Benediktas XVI ragino melstis dėl pilnutinės ortodoksų ir katalikų vienybės. Savo katechezę popiežius skyrė šv. Hiliarui iš Poitiers, Vakarų Bažnyčios tėvui ir Jėzaus Kristaus dieviškosios prigimties gynėjui. Šv. Hiliaras (315–367) pagarsėjo kaip tikėjimo mokytojas ir gynėjas ginčuose su arijonais, nepripažinusiais dieviškosios Kristaus prigimties. Dėl šio ginčo jis buvo ištremtas į Mažąją Aziją (356–361). Grįžęs iš tremties darbavosi jungdamas Rytų ir Vakarų teologines tradicijas. Svarbiausiame savo veikale De Trinitate šv. Hiliaras pateikia Dievo pažinimo kelią ir parodo, jog Šventasis Raštas geriausiai atskleidžia Kristaus dievystę. Pasak Benedikto XVI, šia dvasia visi mūsų laikų žmonės taip pat turi ieškoti Dievo.

Šv. Petro aikštėje vykusios audiencijos pabaigoje Benediktas XVI ragino tikinčiuosius melstis dėl dialogo, siekiant pilnutinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vienybės, „kad kuo greičiau būtų galima dalytis Viešpaties taure“. Popiežius apie tai kalbėjo susiedamas tai su tomis dienomis Ravenoje vykusiu teologinio dialogo tarp Romos katalikų ir Ortodoksų Bažnyčios Tarptautinės komisijos susitikimu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt