Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
 
 

(KAP) Rugsėjo 27 d. Popiežiškosios migrantų sielovados sekretorius arkivyskupas Agostino Marchetto, kalbėdamas Berlyne vykusiame Konrado Adenauerio fondo renginyje jaunimo tarpkultūrinio bendravimo tema, pabrėžė, kad musulmonai turi „laikytis saiko“ statydami savo maldos namus. Romos kurijos arkivyskupas teigė, jog musulmonai, be abejo, turi teisę į maldos vietą, tačiau sveikas protas sako, kad mečetės nebūtinai turi būti „tokio dydžio kaip miestelis“. Klausimas dėl mečečių statybos šiuo metu aštriai diskutuojamas Vokietijos ir Italijos miestuose.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt