Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
 
 

(KAP, KAI) Spalio 7 d. per Viešpaties angelo maldą Šv. Petro aikštėje popiežius ragino maldininkus, kurių susirinko apie 50 tūkstančių, melstis rožinį už taiką šeimose ir pasaulyje. Pasak Benedikto XVI, tai siūlė ne kartą apsireiškusi Švč. Marija. Šventasis Tėvas priminė Marijos apsireiškimą Fatimoje prieš 90 metų, kai Marija prisistatė kaip „Rožinio Mergelė“ ir primygtinai ragino kasdien melstis rožinį prašant, kad baigtųsi karas. Benediktas XVI sakė: „Mes taip pat priimame motinišką Mergelės Marijos prašymą ir įsipareigojame su tikėjimu kalbėti rožinį už taiką mūsų šeimose, šalyse, visame pasaulyje“. Minint Rožinio Marijos šventę popiežius paaiškino: „Rožinis yra Mergelės Marijos duota priemonė kontempliuoti Jėzų ir apmąstyti jo gyvenimą, siekiant jį vis labiau mylėti ir vis ištikimiau juo sekti.“

Benediktas XVI sakė, kad Evangelijos skelbimas yra svarbiausia Bažnyčios tarnystė žmonijai. Įvairiopą priespaudą išgyvenančiai šiandienos žmonijai reikia pasiūlyti „išganymą Kristuje“. Pasak popiežiaus, tikroji taika plinta ten, kur žmonės ir institucijos atsiveria Evangelijai. Benediktas XVI priminė minėsimą Pasaulinį misijų sekmadienį ir 50-ąsias popiežiaus Pijaus XI enciklikos Fidei donum metines.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt