Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
 
 

(KAP, KAI) Spalio 2–5 d. Vatikane vyko Tarptautinės teologinės komisijos metinė sesija. Teologinės komisijos nariai, vadovaujami Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto kardinolo Williamo Levados, sesijoje svarstė dokumento apie prigimtinį moralinį įstatymą projektą. Taip pat svarstytas dokumentas apie teologijos tapatybę, prasmę ir metodus. Spalio 5 d. Tarptautinės teologinės komisijos narius audiencijoje priėmė popiežius Benediktas XVI.

Popiežius sakė, kad demokratinė visuomenė negali remtis „etiniu reliatyvizmu“, demokratijos pamatas privalo būti prigimtinis įstatymas. Pasak Šventojo Tėvo, prigimtinis moralinis įstatymas, Kūrėjo įrašytas žmogaus širdyje, ir yra etinio reliatyvizmo priešnuodis. Iš dalies dėl kultūrinių bei ideologinių veiksnių praradus akivaizdžius žmogaus etinės elgsenos pagrindus šiandienos visuomenė išgyvena sumaištį. Popiežius pabrėžė, kad jokie žmonių sukurti įstatymai negali pakeisti Kūrėjo nustatytų normų, grindžiančių pamatines žmogaus teises. Benedikto XVI teigimu, prigimtinis įstatymas yra laisvės garantas. Pasak popiežiaus, istorija parodė, kad ir daugumos nuomonė gali būti klaidinga, tikroji individų ir visuomenės pažanga priklauso nuo pagarbos prigimtiniam moraliniam įstatymui.

Vasario mėnesį Laterano universitete vykusiame tarptautiniame kongrese popiežius Benediktas XVI taip pat kalbėjo apie prigimtinės teisės problemas bei perspektyvas ir iškėlė poreikį giliau apmąstyti prigimtinį moralinį įstatymą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt