Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 29 d. Benediktas XVI pirmąkart per savo pontifikatą suteikė vyskupo šventimus. Minėdamas Šventųjų Arkangelų šventę popiežius savo homilijoje sakė, jog tikėjimas į Dievą gina žmogų visose jo silpnybėse. Dievo nepaisymas nepadaro žmogaus didesnio, bet tik atima jo žmogiškąjį orumą. Pasak popiežiaus, vyskupui tenka užduotis, panašiai kaip Arkangelui Mykolui, nepaisant Dievo neigimo, padaryti pasaulyje vietos Dievui ir taip apginti žmogaus didybę. Benediktas XVI sakė, jog vyskupams tenka pareiga būti jiems patikėtų Bažnyčių „angelais sargais“. Vyskupai yra pašaukti padėti Dievo tautai rasti tikėjimo džiaugsmą ir išmokti „skirti dvasias“. Panašiai kaip arkangelas Gabrielius kreipėsi į Mariją, vyskupai taip pat turi „belstis į žmonių širdis“. Dievo įsikūnijimas tęsiasi iki pat laikų pabaigos. Vadovaujantis bibliniu pasakojimu apie arkangelą Rapolą reikia ginti santuoką – neišardomą vyro ir moters ryšį. Pasak Benedikto XVI, šiandien visiems gresia „aklumas Dievo atžvilgiu“. Labai pavojinga tai, kad žinojimas apie medžiaginius dalykus padaro mus aklus Dievo šviesai. Įveikti šį aklumą tikėjimo žinia yra ypatinga vyskupo tarnystė.

Tarp naujai įšventintų vyskupų yra buvęs popiežiaus sekretorius Mieczyslawas Mokrzyckis, paskirtas Lvovo lotynų apeigų arkivyskupu koadjutoriumi, ir naujasis Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas Gianfranco Ravassi.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt