Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 25 d. Kastelgandolfe popiežius susitiko su per pastaruosius 12 mėnesių įšventintais vyskupais, dalyvavusiais specialiame kongrese. Šventasis Sostas kasmet rugsėjo mėnesį naujiems vyskupų kolegijos nariams organizuoja kongresą. Benediktas XVI pabrėžė, jog kiekvieno vyskupo gyvenime pirmutinę vietą turi užimti Dievas ir malda. Pasak popiežiaus, būtent per maldą ganytojas tampa atidus žmonių poreikiams ir gailestingas visiems. Popiežius sakė, jog vyskupo malda turi apimti ir jo kunigus, kad šie išliktų ištikimi savo pašaukimui bei misijai. Kunigai turi suvokti, jog jų vyskupas už juos meldžiasi, kad yra jiems „tėvas ir draugas“, juos išklausantis, remiantis ir drąsinantis. Vyskupo malda taip pat turi apimti naujų dvasinių pašaukimų prašymą. Būtent miestuose, kur žmonės gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų, vyskupo užduotis yra sukurti „maldos vietas“. Popiežius paaiškino, kad turi omenyje tylos vietas, kur žmonės skaitydami Šventąjį Raštą asmeniškai bei bendruomeniškai, melsdamiesi gali sutikti Dievą. Ypač katedra turi būti pavyzdingi maldos namai, kur vyskupijos bendruomenė drauge su vyskupu garbina Dievą ir meldžiasi už visus žmones.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt