Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
 
 

Rugsėjo 26 d. bendrosios audiencijos metu popiežius Benediktas XVI ragino katalikus angažuotis kovai su korupcija ir rūpintis vargšais. Jis nurodė kaip pavyzdį Bažnyčios mokytoją Joną Auksaburnį: šis atsiskyrėlis, o vėliau Konstantinopolio vyskupas ryžtingai kritikavo korupcijos apraiškas ir siekė krikščioniškai formuoti visuomenę. Pasak jo, bendra tėvynė danguje daro visus žmones lygius ir įpareigoja siekti tarpusavio solidarumo. Benediktas XVI iškėlė šventąjį Joną Auksaburnį kaip iškilų socialinio teisingumo pranašą. Jonas Auksaburnis savo Apaštalų darbų komentare siūlė Jeruzalės ankstyvosios Bažnyčios bendruomenę laikyti socialiniu modeliu ir išplėtojo idealaus miesto utopiją. Jis suprato, jog nepakanka duoti išmaldą ir padėti vargšams tik atsitiktinai, kartkartėmis. Reikia Naujojo Testamento perspektyva kurti naują visuomeninę struktūrą. Pasak Benedikto XVI, Jonas Auksaburnis siekė vesti tikinčiuosius per kūriniją pas Kūrėją. Jis atskleidžia kūrinijos grožį ir Dievo atvaizdą jo kūrinijoje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt