Vatikanas pritaria JT moratoriumui dėl mirties bausmės
 
 

(KAP, KAI) Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino interviu Vatikano radijui pavadino mirties bausmę „nusikaltimu“. Kardinolas Martino sakė, jog Šventasis Sostas parems iniciatyvą, kuria spalio mėnesį Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje bus siekiama pasaulinio mirties bausmės moratoriumo. Kardinolas teigė: „Negalima kovoti su nusikaltimu darant kitą nusikaltimą. Žudyti žmogų yra nusikaltimas. Vien Dievas gali atimti gyvybės dovaną.“ Kardinolas Martino interviu priminė, jog būdamas nuolatiniu Šventojo Sosto atstovu prie Jungtinių Tautų Niujorke jis buvo vienas iš pradininkų kovoje prieš mirties bausmę. Tačiau anuomet moratoriumas nepavyko, nes buvo per mažai jo šalininkų. Jis išreiškė viltį, kad dabartinis moratoriumas turės pakankamai jį remiančių balsų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt