Vatikanas įspėjo vengti „nevaisingos polemikos“ dėl 1962 Mišiolo vartosenos
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 14 d. įsigaliojus senajai 1962 m. Mišiolo vartosenai Vatikane pabrėžta, jog leidus senąją Mišių vartoseną esmę sudaro ne lotynų kalba. Italijoje ypač pastebimos prieštaravimo „senajai vartosenai“ apraiškos. Vatikano valstybės sekretorius Tarcisio Bertone sakė, jog nedera pamiršti praeities ir reikia gerbti tuos tikinčiuosius, kurie nori laikytis senųjų apeigų. Tiek Vatikano II Susirinkimas, taip pat Paulius VI, 1970 m. įvesdamas naująją liturgiją, pabrėžtinai rekomendavo švęsti Mišias, greta vietinių kalbų, taip pat lotynų kalba. Pavyzdingais buvo pavadinti tie vyskupai, kurie ir po 1970 m. savo jurisdikcijos ribose leido švęsti pamaldas lotynų kalba, tačiau jau pagal povatikaninį Mišiolą. Vatikane buvo įspėta vengti sterilios polemikos dėl popiežiaus dokumento Summorum pontificum, kuris įsigaliojo nuo rugsėjo 14 d.

Jėzuitų leidinys La Civiltà cattolica atmetė nuogąstavimus, jog senosios vartosenos leidimas sumenkins Vatikano II Susirinkimo liturgijos reformą. Pasak straipsnio, nepagrįsti nuogąstavimai dėl tariamų susiskaldymų bendruomenėse. La Civiltà cattolica straipsnis ypač reikšmingas, nes šio leidinio straipsnių turinys derinamas Vatikano valstybės sekretoriate. Pasak La Civiltà cattolica, popiežius kviečia tiek atnaujintosios, tiek senosios liturgijos šalininkus siekti atvirumo bei susitaikinimo.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt