Popiežius smerkė padegėjus
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 29 d. bendrosios audiencijos metu Benediktas XVI ypač aštriai pasmerkė nusikalstamus padegėjų veiksmus, sukėlusius pražūtingus gaisrus Graikijoje ir Italijoje. Šv. Petro aikštėje popiežius sakė, jog aukų ir didžiulių nuostolių pareikalavę veiksmai yra sunkus nusikaltimas. Pasak popiežiaus, nesuprantama, kaip žmonės žaidžia kitų likimu ir niokoja aplinką, kuri yra brangus visos žmonijos turtas. Jis taip pat ragino melstis už šių tragiškų įvykių aukas. Numanomai statybų verslo spekuliantų sukeltų gaisrų dūmai buvo matomi ir iš popiežiaus vasaros rezidencijos Castelgandolfe.

Katechezėje popiežius kalbėjo apie šv. Grigalių Nysietį, iškilų IV a. teologą ir mistiką. Šis šventasis vyskupas buvo vienas iš pagrindinių Konstantinopolio Susirinkimo veikėjų, savo gyvenamuoju laikotarpiu aktyviai kovojęs su klaidatikystėmis. Konstantinopolio Susirinkime jis gynė tikėjimo išpažinimo formuluotę, prieštaraudamas tiems, kurie abejojo Kristaus ir Šventosios Dvasios dievyste. Benediktas XVI priminė, kad pagal šv. Grigaliaus Nysiečio mokymą krikščionis turi siekti vis tobulesnio dvasinio gyvenimo. Dievo kūrinijos centre esantis žmogus pasižymi grožiu, kuris yra „pirminio Grožio atspindys“. Pasak šv. Grigaliaus, tas pirminis grožis yra pats Dievas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt