Religinės praktikos nėra privilegijų šaltinis
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 26 d. prieš Viešpaties angelo maldą Benediktas XVI sakė, jog nedera religinių praktikų laikyti privilegijų šaltiniu bei išganymo garantu: „Būsime teisiami ne tariamų privilegijų, bet mūsų veiksmų pagrindu.” Anot popiežiaus, Kristaus sekimas ir tarnystė broliams yra sąlygos patekti į dangų. Šventasis Tėvas pabrėžė, jog vartai į amžinąjį gyvenimą atviri visiems, nes reikalauja pastangų, apsimarinimo ir atsižadėti egoizmo. Čia nėra privilegijuotųjų, nepakanka skelbtis Kristaus bičiuliu ir girtis netikrais nuopelnais. Tikra draugystė su Jėzumi reiškiasi širdies gerumu, nuolankumu, nuosaikumu, gailestingumu, taip pat meile tiesai ir teisingumui, tikru ir nuoširdžiu angažavimusi taikos ir susitaikinimo labui. Šventasis Tėvas pavadino šiuos bruožus pasu, leidžiančiu įeiti į amžinąjį gyvenimą. Jis taip pat kvietė sekti Jėzumi ir Marija ir būti jų pavyzdžiu nuolankiais.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt