Benediktas XVI: Marijos Ėmimas į dangų rodo meilės pergalę prieš mirtį
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 15 d. Benediktas XVI šventė Marijos Ėmimo į dangų Mišias Kastelgandolfo parapijos bažnyčioje. Mišias drauge koncelebravo ir Kastelgandolfo vasaros rezidencijoje viešėjęs popiežiaus brolis prel. Georgas Ratzingeris. Homilijoje Benediktas XVI kritikavo vartotojiškumą ir egoizmą – materialistines ideologijas, raginančias pasiimti viską, ką įmanoma pasiglemžti. Jis priminė šv. Augustino mintį, kuria žmonijos istorija vaizduojama kaip nuolatinė meilės ir egoizmo kova. Komentuodamas Apreiškimo knygos ugninį slibiną Benediktas XVI sakė: „Šiandien taip pat atrodo, jog neįmanoma nugalėti slibino, tačiau Dievas yra už jį stipresnis. Nugali meilė, o ne egoizmas.“ Pasak Benedikto XVI, apokaliptinė Moteris vaizduoja keliaujančią Bažnyčią, kuri nuolat persekiojama neša Dievą į kupiną prievartos pasaulį. Visuose persekiojimuose Bažnyčia kentėdama nugali. Tai Dievo buvimo ženklas neapykantos ir egoizmo pasaulyje.

Popiežius kalbėjo apie senovės krikščionių persekiojimus ir XX amžiaus ideologines sistemas. Pasak jo, nepaisydama kentėjimų Bažnyčia nuolat priešindavosi materialistinėms diktatūroms. Popiežius sakė, jog tikėjimas, kuris atrodo esąs silpnas, iš tikrųjų yra tikroji pasaulio jėga.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmėje Kastelgandolfe vyko ir bendroji audiencija. Katechezės metu Benediktas XVI sakė, jog Marijos Ėmimas į dangų yra galutinis jos solidarumo su Sūnumi patvirtinimas. Pasak jo, Marijos pašlovinimas jos mergeliškajame kūne yra galutinis jos visiško solidarumo su Sūnumi patvirtinimas ir kentėjimuose, ir pergalėje. Popiežius priminė, jog ši Marijos iškilmė turi seną tradiciją, įtvirtintą Šventajame Rašte, kur Marija visuomet vaizduojama susijusi su Jėzumi bendryste ir solidarumu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt