Popiežius: krikščionys „svetimi“ šioje žemėje
 
 

(KAP) Rugpjūčio 12 d. Viešpaties angelo maldos metu Kastelgandolfe Benediktas XVI sakė, jog krikščionių žvilgsnis turi būti nukreiptas į dangų. Remdamasis to sekmadienio skaitiniu iš Laiško žydams, popiežius pabrėžė, jog Abraomo lauktasis miestas, kurio statytojas yra Dievas, reiškia dangiškąją karalystę. Ankstyvųjų amžių krikščionys savo gyvenamuosius kvartalus miestuose vadino parapijomis (paroikoi), tai graikų kalba reiškė „svetimųjų gyvenvietę“. Taip ankstyvieji krikščionys išreiškė svarbų Bažnyčios požymį – dangaus ilgesį. Pasak popiežiaus, šia prasme krikščionys žemėje yra svetimi, jų širdies neturi pavergti laikinosios gėrybės.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt