Popiežius ragino teisingai paskirstyti gėrybes
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI ragino teisingiau paskirstyti gėrybes. Per rugpjūčio 1 d. bendrąją audienciją, cituodamas Bažnyčios tėvą Bazilijų Cezarėjietį, jis sakė, jog niekas negali turėti daugiau už artimą, jei tikrai nori mylėti artimą kaip save patį. Šis IV a. Mažosios Azijos teologas savo ištara, jog pasaulis priklausąs visiems bendrai, tebėra aktualus ir šiandien ir gali būti laikomas vienu iš Bažnyčios socialinio mokymo tėvų.

Bazilijus, pasak popiežiaus, akcentavęs Dievą kaip visos gyvybės pirmapradį pradą ir versmę. Tik žvelgiant į visiems bendrą Tėvą tarp žmonių gali rastis broliškumas ir teisingumas. Benedikto XVI žodžiais, šis Bažnyčios mokytojas siūlęs kasdien dalyvauti Eucharistijoje, nes per tai krikščionys yra „tikrojo gyvybės srauto“ dalininkai. Iš šiuo sakramentu žmonėms perteikiamos Dievo meilės išauganti žmonių tarpusavio meilė. Popiežius sakė, jog Bazilijus savo laikų jaunimą raginęs kūrybiškai, „atpažinimo ir atvirumo dvasia“ kurti naują krikščioniškąją kultūrą, iš nekrikščioniškos aplinkos perimant visa, kas „tikrai žmogiška“. Bazilijus, anot popiežiaus, ir šiandien atskleidžiąs mums svarbių dalykų ne tik apie „įdėmų, kritišką ir kūrybišką dalyvavimą šiandienėje kultūroje“, bet ir apie socialinę atsakomybę globalizuotame pasaulyje, kur prie „artimų“ priskirtinos ir geografiškai toliausios tautos, galiausiai apie draugystę su Kristumi, „žmogišką veidą turinčiu Dievu“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt