Motu proprio palengvino 1962 m. Mišiolo vartoseną
 
 

(KAP, KAI) Liepos 7 d. paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI apaštališkasis laiškas motu proprio forma „Summorum pontificum“. Šiuo dokumentu aptariama Romos liturgijos iki 1970 m. reformos taikymas. Drauge su šiuo dokumentu paskelbtas aiškinamasis popiežiaus laiškas pasaulio vyskupams. Pasak motu proprio, Romos liturgija turės dvi formas: įprastinę (ordinarinę) ir ypatingąją (ekstraordinarinę). Įprastinė liturgijos forma yra popiežiaus Pauliaus VI įvykdytos liturginės reformos padarinys. Liturgija ypatingąja (ekstraordinarine) forma švenčiama pagal popiežiaus Jono XXIII 1962 m. patvirtintą Mišiolą. 1962 m.apeigyno liturgija švenčiama lotynų kalba, bet Mišių skaitiniai gali būti skaitomi tautinėmis kalbomis. Motu proprio leidžia taikyti ankstesnę liturgiją visiems to norintiems, tačiau neprimeta ypatingosios liturgijos formos tiems, kuriems tinka ordinarinė forma. Abi liturgijos formos turi kalendorinių skirtumų minint kai kuriuos šventuosius, taip pat naudojamasi skirtingais lekcionarais. Motu proprio numatoma galimybė pagal ankstesnį apeigyną švęsti Krikšto ir Santuokos sakramentus. Tokia pat galimybė galioja laidotuvėms ir gedulinėms Mišioms.

Vatikano spaudos centro ir Vatikano radijo direktoriaus kun. Federico Lombardi SJ komentuodamas Benedikto XVI motu proprio sakė, kad šis dokumentas „nereiškia jokios revoliucijos nei žingsnio atgal“. Pasak jo, popiežius tiesiog rūpinasi tais tikinčiaisiais, kurie nori dalyvauti Mišiose pagal tridentiškąsias apeigas. Pasak kun. F. Lombardi, tiems, kurie neketina keisti savo liturginės praktikos, popiežiaus laiškas reiškia paraginimą švęsti liturgiją „kruopščiai ir pagarbiai“. Jis taip pat sakė: „Kaip senosios liturginės knygos nebuvo uždraustos ar laikomos kenksmingomis, – panašiai niekam nevalia negatyviai vertinti atnaujintos liturgijos.“

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Karlas Lehmannas, komentuodamas popiežiaus laišką, pavadino jį „pozityviu žingsniu“. Jis pareiškė nuomonę, kad popiežiaus dokumentas nesukels didelių pokyčių katalikų parapijose.

Austrijos vyskupų konferencija įvertino popiežiaus dokumentą specialiu pareiškimu „Dėl bendrystės tiesoje ir meilėje“. Pasak Austrijos vyskupų, Benedikto XVI motu proprio padės įveikti susiskaldymą Bažnyčioje.

Prieš paskelbdamas motu proprio Benediktas XVI jį pristatė tų šalių vyskupams, kur kildavo daugiausia problemų dėl senosios apeigų formos (tai daugiausia prancūzų ir anglų kalbų šalys). Tose šalyse vyskupai nenoriai teikdavo leidimą švęsti Mišias pagal 1962 m. ritą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt