Popiežius paskelbė Pauliaus metus
 
 

(KAP, KAI) Birželio 28 d. šv. Pauliaus bazilikoje Mišparų homilijoje Benediktas XVI paskelbė tautų apaštalo šv. Pauliaus atminimo metus jo gimimo 2000 m. proga. Šie jubiliejiniai metai tęsis nuo 2008 m. birželio 28-osios iki 2009 m. birželio 29-osios. Pasak popiežiaus, Paulius iš Tarso savo Naujojo Testamento mokyme paliko „paveldą žmonijai“. Benediktas XVI ragino krikščionis be baimės tarnauti Kristui. Pasak popiežiaus, apaštalas Paulius vargu ar turėjo kalbėtojo talentą – jo skelbimo sėkmė kilo iš besąlyginio atsidavimo Kristui.

Vakarinės liturgijos bazilikoje metu popiežius sakė, jog Pauliaus metai turi padėti ugdyti visų krikščionių vienybę. Pasak jo, apaštalas Paulius atidavė gyvybę dėl Bažnyčios vienybės dovanos. Benediktas XVI sakė, kad jubiliejaus šventimo centras bus Roma ir ypač popiežiškoji Šv. Pauliaus bazilika su šventojo kapu. Jis minėjo neseniai archeologų rastą sarkofagą, kuriame, pasak vyraujančios ekspertų nuomonės ir tradicijos, yra apaštalo relikvijos. Jubiliejiniams Pauliaus metams popiežius paskelbė įvairių liturginių, ekumeninių ir kultūrinių renginių. Šventasis Tėvas ypač širdingai sveikino į šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmę tradiciškai atvykusią Konstantinopolio patriarchato delegaciją.

Birželio 29 d. Šv. Petro bazilikoje Benediktas XVI „šventųjų Petro ir Pauliaus vardu“ ragino atnaujinti įsipareigojimą siekti Kristaus norėtos Bažnyčios vienybės. Savo pamoksle Benediktas XVI sakė, jog nedera Jėzaus Kristaus lyginti su kitais iškiliais dvasiniais veikėjais, tokiais kaip Buda, Konfucijus arba Sokratas. Pasak popiežiaus, tokie lyginimai numenkina Jėzaus iš Nazareto unikalumą. Popiežius pabrėžė, kad krikščionys žvelgia į Jėzų ne kaip į pranašą, bet pagal Petro išpažinimą, kaip į Dievo Sūnų. Benediktas XVI taip pat įteikė 46 pernai paskirtiems arkivyskupams metropolitams palijus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt